Co jest potrzebne przy instalacji maszyny do cięcia

Co jest potrzebne przy instalacji maszyny do cięcia?

1.Pierwszy krok, Przed przystąpieniem do montażu i użyciem maszyny do cięcia należy uważać, aby przeczytać instrukcję obsługi. Uwaga: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac lub czynności konserwacyjnych maszyna musi zostać odłączona od głównej linii zasilającej.

2.TRANSPORT I ZABEZPIECZENIE: maszyna jest dostarczana na palecie i pokryta folią ochronną z tworzywa sztucznego lub w otwartej lub zamkniętej drewnianej obudowie lub skrzyni. Folia z tworzywa sztucznego chroni urządzenie przed wilgocią i kurzem podczas transportu; Nie może chronić maszyny przed wściekłością podczas obsługi. Prasa jest przykręcona do palety lub do podstawy skrzyni w trzech punktach.

3. Kontrole maszyn: W celu sprawdzenia uszkodzenia maszyny podczas transportu można kontrolować stan zacisków prasy (przynajmniej z zewnątrz) i sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju.

Przed podłączeniem maszyny do głównej linii sprawdź, czy napięcie jest takie samo, jak napięcie drukowane na płycie przymocowanej do skrzynki elektrycznej. Jeśli napięcie lub częstotliwość różni się od napięcia głównego, zwróć się o poradę od producenta lub przedstawiciela handlowego.

4. Należy uważać, aby wnętrze materiału, które ma być cięte, nie zawiera siatki metalowej lub podobnego materiału, co nie tylko uszkodzi matryce, ale również spowoduje gwałtowne pęknięcia.