Maszyna do cięcia wycinków powinna zwracać uwagę na i rozwiązać siedem głównych problemów

Po pierwsze, jakość sprzętu obróbki jakości i dokładności montażu

Ograniczony poziomem technicznym produkcji maszyn domowych, maszyną do cięcia, wiele elementów surowego przetwarzania. Takie jak przerywany mechanizm i główny system napędowy oraz łańcuch między dokładnością dopasowania i dokładnością produkcji mają bezpośredni wpływ na prędkość maszyny, jeśli dokładność montażu wpływa na dokładność skrawania matrycy i powoduje hałas. Innym przykładem jest mechanizm nacisku paska kolanowego i ruchomą platformę w celu ustalenia luki jest nierozsądne, spowoduje wibracje, wpływa na szybkość i dokładność.

Po drugie, przerywane instytucje, łańcuchy i karmienie zębów

Spłaszczona maszyna do cięcia diamentowego do używania mechanizmu równego mechanizmu indeksującego, kształt krzywki jest rozsądny jest kluczem. Szczelność łańcucha w celu umiarkowania, zbyt ciasnego lub zbyt luźnego wpływu na dokładność cięcia. Płaskie ciśnienie maszyny do cięcia papieru w papierze jest w większości solidny, ale w ruchu dużych prędkości jest nadal łatwe do odkształcenia, awaryjnego stop bezwładności. Dobre zęby mają wysoką twardość i lekkość, kąt i ciśnienie wielkości umiarkowanej.

Po trzecie, system transmisji

Napęd główny napędu głównego napędu jest napędzany silnikiem i przekładnią ślimakową. Przekładnie ślimakowe są przeważnie zębami zębatymi, należy zauważyć, że w przypadku koła ślimakowego i przekładni ślimakowej w okrągłym podłożu właściwe jest zęby i zęby między rozmiarem luzu. Grzbiet jest zbyt duży, przekładnia ślimakowa nie jest gładka; Przekłuwanie jest zbyt małe, nie sprzyja przepływowi smarów. Istnieje nierównomierny kąt nacisku wpływa na płynność transmisji.

Cztery, wersja do cięcia, noży do cięcia i gumy

Te trzy są podstawowymi elementami cięcia, są one bezpośrednio związane z jakością cięcia. Płyta wymaga jednolitej gęstości, lekkiego ciężaru, wysokiej twardości, dobrej elastyczności, łatwego przetwarzania, gładkiej, mocnej, osadzonej osłony po stabilności i wielokrotnego jej wymiany. Ostrze noża do ostrego, wysokość noża i big nóż zginanie małe. Twardość paska gumowego powinna być umiarkowana, nie może wycisnąć krawędzi noża, ani też odporność jest niewystarczająca.

Po piąte, prędkość podawania i mechanizm pozycjonowania

Obecnie powszechnie stosowana metoda polega na ciągłym karmieniu, tzn. Przedniej stronie arkusza i tylnym papierze zawsze zachodzą na siebie. Ta metoda jest gładka, szybka, ale gwałtowny ruch papieru na pozycjonowaniu wstępnej regulacji ma duży wpływ, papier po zaciśnięciu lub zerwaniu siły, co skutkuje pozycjonowaniem, nie jest dozwolone. Idealna maszyna do cięcia kostek powinna zapewniać możliwie najniższą prędkość obrobki, a papier na platformie karmienia.

Sześć, prowadnica łańcucha

Rola szyny prowadzącej w pozycjonowaniu i kontrolowaniu łańcucha. Grubość szyny prowadzącej powinna być odpowiednia i może być osadzona w łańcuchu. Odległość pomiędzy górną i dolną szyną musi zapewniać, że łańcuch jest gładki, zbyt mały, aby zwiększyć opór przekładni; Zbyt duży łańcuch łatwy do pokonania. Trajektoria szyny prowadzącej i długość łańcucha mają również pewien wpływ na działanie maszyny.

Siedem, instytucje nacisku

Najważniejszym narzędziem maszyny do cięcia jest mechanizm nacisku. Obecnie najczęstszym mechanizmem podwójnego łokcia, korby obracają się o jeden tydzień, dzięki czemu aktywna platforma dwukrotnie osiąga najwyższe położenie. W celu zapewnienia jakości cięcia, cała platforma powinna być wymuszona, nawet jeśli jest pod ciśnieniem. Powierzchnia robocza górnej i dolnej platformy musi być równoległa. Jeśli konstrukcja jest nierozsądna spowoduje nierównomierne ciśnienie, pusta podróż jest zbyt duża.